Filmy

Okoń - decydujące starcie

Między wczesnojesiennym szczytem żerowania a pierwszym lodem jest szczególny czas, w którym ożywiają się pokaźne garbusy. Gdy tylko przejdą pierwsze przymrozki, warto popędzić na okoniowe łowisko, takie jak ta żwirownia w sercu Podlasia.

Dlaczego decydujące starcie? Bo jest to ukoronowanie jesiennego sezonu połowu okoni, ostatnia faza intensywnych brań, zanim ściśnie lód i długie wędki powędrują do przysłowiowego kąta.